top of page

Pastorparet i Moria

OK0A9482.jpg

Inge Røysland og hans kone Eva har stått i tjeneste siden ungdommen av, og var tidligere medlemmer i Froland Misjonskirke. Her fikk Inge preke under noen anledninger og sto også i lovsangsarbeid, hvor han blant annet sto ansvarlig for menighetens kor. Inge kjente tidlig på et kall til å forkynne evangeliet og i 2006 ble det slik. Han begynte å reise som evangelist til Afrika og Asia, men også etterhvert til flere land i Europa. Gjennom dette ble misjonsorganisasjonen Himmelpartner ble til. Tiden gikk og Inge fikk tiltale av Gud til å starte menighet. Dette var noe han bar for seg selv i sitt hjerte, fram til menigheten ble født 9 september 2019. Denne dagen ble Inge innsatt og velsignet av hans tidligere pastor, Vidar Røed, til å stå som pastor i den nye menigheten vi i dag kjenner som Moria.

Morias historie 

2017

Gud begynner å tale til Inge gjennom drømmer, hørbar røst og profetier om at det blir en skifte i hans tjeneste. Evangelisttjenesten skal ikke avsluttes, men vokse. Snart er det tid for Inge å tre inn i pastor tjenesten.

2018

Gud talte i 2015: Året 2016 er året av begynnelse. 2017 er gjennombruddets år. I 2018 vil et helt nytt nivå være etablert. Høsten 2018 startet vi møter på Strand Hotell Fevik. Oppstarten til menighet var begynt.

2019

09.09.19 kl 19.00. Menigheten Moria er plantet. Dato ble gitt av Gud tidligere på året. Tallet 9 er det profetiske tallet for fruktbarhet og innhøsting. 42 skrev seg inn som medlemmer.

2020

Medlemmsantallet er nå 70 med 100 medlemmer som mål innen året er omme. Vi opplever vind i seilene og stadig nye mennesker kommer til menigheten. 

Ansatte i Moria

f.png

Barnepastor Martine Wroldsen har hovedansvaret for Nejavot, barnearbeidet i Moria.

Kontakt: 

martine@morianorge.no

984 16 057

¨piao.png

Lovsangspastor Eivind Røysland har hovedansvaret for lovsangsarbeidet i Moria. 

Kontakt: 

eivind@himmelpartner.no

913 29 714

bottom of page