top of page

Moria Grimstad

Publisert 07.03.22

Går du med tanker om å melde deg inn i Moria, er det fire naturlige steg dit. Man blir et produkt av det miljøet man er en del av. Derfor er valg av menighet viktig. Kriteriet for at du blir medlem i Moria er at du er født på ny ved at du har tatt imot Jesus Kristus som Herre i ditt liv.

Steg 1

 

Gå en stund på våre møter for å bli kjent med oss. Du er hjertelig velkommen og vi vil gjøre vårt beste for at du skal trives. Sanksjonerer forkynnelsen? Drar du i samme retning som vår visjon?

Steg 2

Hvis du kjenner at du trives i Moria, søk Gud oppriktig om dette er din menighet. Selv om vi gjerne vil ha deg som medlem så er det din hjertesak mellom deg og Gud som avgjør.

Steg 3

Ta kontakt for en samtale med vårt pastorpar. Fortell din historie så vi kan vite litt om deg. Fortell hva du brenner for, hva som er dine gaver og talenter og om det er noe du ønsker å bidra med i menigheten. 

Steg 4

Medlemsopptakelse! Vi presenterer deg for menigheten (det er frivillig) på et søndagsmøte, ønsker deg velkommen, ber og velsigner deg.

bottom of page